IZDAVAČ: „BEOTON R“ d.o.o. ul. Nikole Pašića 48, Bor

GENERALNI DIREKTOR: Dragomir Mirković

Čitaoci-Novinari

Olovka
I naši čitaoci mogu biti novinari.
Pratite igre vaših lokalnih timova, sportista, heroja.
Mislite da smo nešto propustili, ili da neko zaslužuje da se nađe u našem listu.
Pošaljite Vaš tekst.
Budite deo "Sporta"

Copyright © 2015-2016 List "Sport" :: All Rights Reserved

Na Vrh